• ساعت : ۱۰:۱۷:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ 
وضعیت مجلات علوم پزشكی كشور

با توجه به اخرین آمار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آخرین وضعیت مجلات علوم پزشکی ایران بر حسب CiteScore سال 2017 و چارک در گروه موضوعی مربوطه به قرار زیر( فایل پیوست)  می باشد 

وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر می باشد

    V5.5.2.0