پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مقام صاحب الزمان


مقام صاحب الزمان در واقع قدمگاه آنحضرت است كه در شمال شرقي شهر شوشتر قرار دارد و بين مردم از احترام خاصي برخوردار است.

قدمگاه صاحب الزمان در شمال شرقي شهر شوشتر در انتهاي بزرگراه بين الحرمين قرار دارد. بر اساس سنگ نبشته اي كه در بناي قبلي قدمگاه بدست آمده و داراي اشعاري با ماده تاريخ است، بناي اوليه بوسيله درويش كريم نامي در دوره سلطنت شاه صفي (1047ه‍.ق) ساخته شده است. در اوايل قرن 14ه‍ مرحوم ملا حسين طبيب شوشتري ساختمانهاي ديگري برآن افزود و در سال 1355 شمسي بوسيله هيأت امنا بازسازي كلي شده و معمار آن حاج محمود معماريان بوده است. مالكيت بنا وقفي و در توليت اداره اوقاف شهرستان مي باشد


گروه دورانV5.5.2.0